BOZP FIALA s.r.o.

BOZP FialaBOZP

Poskytujeme služby v oblasti zabezpečování a údržby systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v takovém rozsahu, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.


Osvědčení

Osvědčení BOZP

Školení a kurzy

Nabídka školení a kurzů

Těžba dřeva motorovou pilou

Obsluha hydraulické ruky

Práce se speciálním lesním kolovým traktorem

Lanovkové přibližování dřeva

Obsluha a údržba čelního nakladače


Osvědčení

Osvědčení - kurzy 1 Osvědčení - kurzy 2
Osvědčení - kurzy 3 Osvědčení - kurzy 4

Ceník

Ceník BOZP
Služba Cena Kč,- Platí pro
Vypracování dokumentu kategorizace prací pro jednotlivé profese 550 1 profese
Vypracování komplexních rizik dle Vaší podnikatelské, výrobní nebo obchodní činnosti 5 000 – 40 000* *
Základní, vstupní i opakované školení zaměstnanců BOZ 500 1 osoba
Činnost technika BOZ na pracovišti (kontroly bezpečnosti pracovišť, provozů, vedení agendy BOZ) 450 1 hodina
* Cena závisí na počtu zaměstnanců a druhu pracovišť
Poznámky:
- Uvedené ceny jsou bez DPH
- Předpokládaný limit činnosti technika BOZ na pracovišti a vedení agendy nepřesahuje dobu 15 hodin za měsíc
- Ceny jsou smluvní dle velikosti firmyCeník kurzů
Druh Cena Kč,- Hodinový rozsah Požadavky
Obsluha křovinořezu 2 000 25 hod.
Osbluha křovinožezu a manipulace dřeva s JMP 3 500 40 hod.
Dřevorubec (těžba dřeva) 7 000 80 - 120 hod.
Obsluha hydraulické ruky 7 000 80 hod. Zdravotní způsobilost + řidicské oprávnění skupiny C
Obsluha lesnických kolových traktorů 7 500 80 hod. Řidicské oprávnění skupiny T
Obsluha nalonky na dopravu dřeva 7 500 80 - 120 hod. Řidicské oprávnění skupiny T
Obsluha a údržba čelního nakladače 7 000 80 hod. Řidicské oprávnění skupiny T nebo C
Poznámky:
- Uvedené ceny jsou bez DPH
- Každý účastník školení musí dosahovat minimálního věku 18 let
- Účastník školení musí předložit lékařské potvrzení o způsobilosti práce

Kontaktní informace

Telefon: +420 724 016 466
E-mail: bozp.fiala@gmail.com
WWW: bozpfiala.cz
Sídlo: Ostravice 296, Ostravice 73914
IČO: 28562925
DIČ: CZ28562925